Tranemo Kommun
Kund sedan 1991
Projektledning, projektering, entreprenadbesiktning,kontroll,administrativa föreskrifter, teknisk rådgivning vid nybyggnader,ombyggnader,tillbyggnader och underhåll av skolor, äldreboende och andra kommunala lokaler, vattenverk, avloppsreningsverk, fjärrvärme, äldreboende, ambulansgarage mm. Projektledning av marksaneringsentreprenad förorenad jord. 2015-2016 Dalstorpsskola och Förskola Parkhagen
Kontakt
PNN Ingenjörer
Nygårdsvägen 13
514 54 Nittorp
Telefon 0705 863207
pnnliten
Telefon & Email
Per Nilsson - per.nilsson@pnn.se - 0705 86 32 07
Solbritt Nilsson - solbritt.nilsson@pnn.se - 0706 47 31 36
Copyright © 2020 PNN Ingenjörer. All rights reserved. Utvecklad av Viktor Nilsson.